Thursday, February 12, 2009

INDUSTRI PENTERNAKAN AYAM PEDAGING DI MALAYSIA

Latar Belakang Industri Ayam Pedaging

 • Bermula pada tahun 1960’an
 • Baka eksotik e.g.Rhode Island Red and Leghorn diperkenalkan pada tahun 1927
 • Pengeluaran tempatan tidak mengcukupi untuk memenuhi permintaan.
 • Ayam dan telur terpaksa diimport.
 • Selepas Perang Dunia II, baru mula pembangunan industri penternakan ayam
 • Bermula dengan cara lepas bebas dan berkurung pada waktu malam. Sistem berubah ke semi-intensif dimana diberi tempat perteduhan dan berpagar.
 • Tahun 1966, terdapat 77 buah hatcheri = 16 million DOC
 • Tahun 1980, masalahan kejatuhan harga ladang – aliran tunai yang meruncingkan kepada pengusaha
 • Syk. ‘Feedmills’ sediakan kemudahan kredit (contract farming)

ZAMAN MODEN

PERANAN INDUSTRI


 • Sektor ayam merupakan komponen yang terbesar didalam industri penternakan di negara ini.
 • Ia merupakan penyumbang utama didalam sumber pemakanan asas penternakan.
 • Lebih berdaya maju jika dibandingkan dengan sektor ternakan yang lain.
 • Masih bergantung dengan sumber input yang diimport
 • Menyumbang 70% daripada jumlah daging dan 100% telur ayam permintaan di pasaran domestik.
 • Menyediakan peluang pekerjaan.
 • Menyediakan sumber pendapatan
 • Menyumbang pertukaran mata wang asing - eksport ayam, telur dan itik
 • Menggalakkan pertumbuhan sektor ekonomi yang lain – kilang makanan, farmasi, konsultasi ladang, dll.

PECAHAN KOMPONEN INDUSTRI

Sektor Pedaging (2007)
 1. Ayam Pedaging 83.89%
 2. Ayam Kampung 5.79%
 3. Itik Pedaging 10.23%

Sektor Penelur (2004)
 1. Ayam Penelur 97.67%
 2. Itik Penelur 2.33%

1 comment: